Zásady ochrany osobních údajů

Informační povinnost správce

Vážení návštěvníci a podporovatelé, 

tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?
UNIBIOM s.r.o., IČ 054 45 213, se sídlem Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav,

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
na adrese: UNIBIOM s.r.o., Smetanovo nábřeží 956/6, 690 02 Břeclav.

3. Jaké osobní údaje zpracováváte a jak?

Zaznamenáváme pouze vaše IP adresy a cookies, a to pro účely správného fungování webových stránek projektu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v elektronické podobě.

4. Z jakého důvodu zpracováváte moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje – IP adresu a cookies – zpracováváme jen za účelem správného fungování webových stránek projektu. Vaše údaje nepoužíváme pro marketingové účely.

5. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům? Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nikomu neposkytujeme.

6. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jaká mám vůči vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
•    vám umožnili přístup k vašim osobním údajům;
•    opravili či doplnili vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
•    vymazali vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování;
•   přenesli vaše osobní údaje ke třetímu subjektu, je-li to proveditelné.

8. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem.

9. Do kdy mi poskytnete odpověď?
Budeme vás informovat co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

10. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech je možné požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

Jak můžete pomoct vy?

Zdánlivě malé skutky mění svět. Naplňte jedním kliknutím misku, vyvenčete pejska z útulku, adoptujte nebo pomozte opuštěnému zvířeti na ulici. Jak na to?